Om oss

  • Koret ble stiftet 4.November i 1975 , da Ørmelen fikk egen skole.
  • Koret er nøytralt med hensyn til partipolitikk og livssyn. 
  • Koret arbeider for å styrke korsangen og stimulere interessen for sang- og musikk. 
  • Koret anser kvalitet som viktig. 

Styret skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for musikalsk utvikling i et sosialt miljø, slik at koret kan være et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.

Alle med interesse for sang kan opptas som medlemmer.

Vi øver på onsdager fra kl.19.00 – 21.30.
Øvingslokalet er i Arken på Øra

Ta med stemmen din du også og bli med !!

Vår dirigent er Inga Rennemo Johansen.

Kontaktpersoner: 

Leder:
Siv Lomeland tlf.:
  41 31 85 06 smilsiv@hotmail.com

Nestleder:
Liv Kari Watson tlf.:  92 48 34 79 livk81@yahoo.com

Stemmeførere:
Sopran: Merete Vada Aksnes tlf .: 93 64 14 42 merete@cliniqueverdal.com
Alt: Inger Fjellhaug tlf .: 45 63 40 50 in-efj@vktv.no
Tenor: Karl Reidar Buran tlf .: 97 13 12 92 krburan@outlook.com
Bass: Sven Tore Pedersen tlf .: 90 12 26 12 sventp@vktv.no


Logo

Ja nu er også vi en del av «grasrota» og kan motta andeler fra Norsk Tipping.

Vil du være med å støtte oss i vårt arbeide eller

er du tilknyttet en annen og vil bytte til oss, se her: hvordan.

Søk i grasrotmottaker  her. Søk etter Ørmelen og se hva som kommer frem.

 Organisasjonsnr.: 975562883

Håper på din støtte !