Om oss

  • Koret ble stiftet 4.November i 1975 , da Ørmelen fikk egen skole.
  • Koret er nøytralt med hensyn til partipolitikk og livssyn. 
  • Koret arbeider for å styrke korsangen og stimulere interessen for sang- og musikk. 
  • Koret anser kvalitet som viktig. 

Styret skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for musikalsk utvikling i et sosialt miljø, slik at koret kan være et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.

Alle med interesse for sang kan opptas som medlemmer.

Vi øver på onsdager fra kl.19.00 – 21.30.
Øvingslokalet er i Arken på Øra

Ta med stemmen din du også og bli med !!

Dirigent fra høsten 2023 er Frida Martine Aksnes Vada.

Kontaktpersoner: 

Leder:
Merete Vada Aksnes tlf .: 93 64 14 42 merete@cliniqueverdal.no

Nestleder:
Ole Jonny Rotmo tlf.:  99 24 47 67 ole.johnny.rotmo@gmail.com

Stemmeførere:
Sopran: Ingvil Pedersen tlf .: 97 98 08 63 ipeder68@gmail.com
Alt: Rita Hansen tlf .: 92 25 42 64 rithan@trondelagfylke.no
Tenor:/Bass: Sven Tore Pedersen tlf .: 90 12 26 12 sventp58@gmail.com


Logo

Ja nu er også vi en del av «grasrota» og kan motta andeler fra Norsk Tipping.

Vil du være med å støtte oss i vårt arbeide eller

er du tilknyttet en annen og vil bytte til oss, se her: hvordan.

Søk i grasrotmottaker  her. Søk etter Ørmelen og se hva som kommer frem.

 Organisasjonsnr.: 975562883

Håper på din støtte !