Arrangementer

Arrangementer Våren 2024
03.Febr. Deltakelse på kortreffet KORslig


Tidligere:

Arrangementer Høsten 2023
v 25.Okt. Allsang på Elvebredden kafè.
v 04.Nov. KorintCup Steinkjer
v 05.Nov. Allehelgen sang i Vinne kirk
v 06.Des. Adventstund i Arken m/noko atåt. kl.19:00
v 13.Des. Sang på Elvebredden kafè.
v 24.Des. Sang på Verdal Bo og helsehus

Arrangementer Våren 2023
v 18-21.05.23 Verdalsoratoriet
v 07.06.23 Vårstund i Arken

Arrangementer Høsten 2022
v Lørdag 24.9.22 Helaften «Our Greatest Show»
v Søndag 25.9.22 Konsert «Our Greatest Show»
v 4-6/11 Korintcup Verdal
v Onsdag 07.12.22 Adventstund i Arken
v Julaften Sang på Verdal Bo og helsehus

Arrangementer Våren 2022
v Lørdag 30.04.22 20års jubileum Korforbundet Trønderhallen
v Onsdag 01.06.22 Hyggestund i Arken kl19:00

Arrangementer Høsten 2021
Avlyst 24.Des. Synger julen inn på Verdal Bo- og Helsetun
Avlyst 15.Des. Adventsund i Arken Verdal
Avlyst 12.Des. Førjulskonsert sammen med Vinne-korpset i Vinne kirke
v 07.Nov. Allehelgen sang i Vinne kirke
v 30.Okt Korkonsert Levanger kirke kl.13:00

Arrangementer Høsten 2020
  01.Nov. Allehelgensgudstjeneste i Vinne kirke.
  24.Des. Sang utenfor Verdal Bo og helsetun. Væravhengig.
   29.Des. Sang i bryllup til kormedlem. Stiklestad.

Arrangementer Våren 2020
24.April. kl.19:00 Konsert/Forestilling/Fest i Lydhagen  Utsatt!     Plakat
26.April. kl.18:00 Konsert/Forestilling i Lydhagen      Utsatt !         Plakat
17.Mai. Folketog og allsang Verdal  Avlyst!4/6 – 7/6. Korfestival i Trondheim
Avlyst!

Arrangementer Høsten 2019
09.Nov. Veldedighetskonsert Inderøy arr. Jan Asbjørn Wisth.
 15.Nov. Sang på på sykehuset   
 17.Nov.  Jubileums gudstjeneste Verdal Kapell
 08.Des.  Julekonsert m/Vinne musikkorps i Vinne kirke  
 11.Des. Adventstund m/noko attåt på Arken Verdaløra kl.19:00  
 24.Des. Synger julen inn på Verdal bo og helsetun  

Arrangementer Våren 2019 
 13.Feb. Konsert Breidablikktunet Levanger
 ∨ 17.Mai. Folketog og allsang Verdal
 ∨ 22.Mai. Kl. 19:00 Vårkonsert/kaffe/åresalg i Arken Verdal

Arrangementer Høsten 2018 ∨ 
27.Okt. Basar på Bakketun   
  04.Nov. Allehelgensgudstjeneste i Vinne kirke.
 15.Nov. Sang på Elvebredden kafe. kl.18:00  
09.Des.  Julekonsert med Vinne musikkorps i Vinne kirke
12.Des. Adventstund m/noko attåt på Arken Verdaløra
 24.Des. Synger julen inn på Verdal bo og helsetun  

Arrangementer Våren 2018
 18.April. Kl.18:00  Pasienttreff på Sykehuset Levanger 
 02.Mai. Kl. 19:00 Vårkonsert i Arken Verdal 

Løvspretten
 17.Mai. Folketog og allsang Verdal  
 18.Mai. Kl 23:00  Verdalsoratoriet i Borggården Stiklestad 
 19.Mai. Kl 23:00  Verdalsoratoriet i Borggården Stiklestad   20.Mai. Kl 16:00  Verdalsoratoriet i Borggården Stiklestad     

Arrangementer Høsten 2017 
 22.Okt. Kor i Verdal på Verdal videregående
 01.Nov. Pasienttreff på Sykehuset Levanger   
 05.Nov. Allehelgensgudstjeneste i Vinne kirke.
25.Nov. Salg av julebakst på Amfi Verdal    
02.Des. Salg av julebakst på Amfi Verdal    
10.Des.  Julekonsert med Vinne musikkorps i Vinne kirke 
13.Des. Adventstund m/noko attåt på Arken Verdaløra   
 24.Des. Synger julen inn på Verdal bo og helsetun    

Arrangementer Våren 2017
 13.Jan. Kaste ut Jula på Fossheim i Leksdal 
 20.Jan. Spelmannstreff Stiklestad kirke Plakat

 08.Mars. Pasienttreff Sykehuset Levanger
 17.Mai. Folketog og allsang

 07.Juni. Konsert på Skatval sammen med Bygdaljom
 10.Juni. Korfestival på Inderøy

 11.Juni. Konsert på Bodomheimen v/Lustadvatnet i Ogndal
 17.Juni. Konsert på Stiklestad SNK sammen med Bygdaljom

Arrangementer Høsten 2016

 06.Okt. Sosial reise for å høre på Real Group i Kimen Stjørdal.

 02.Nov. Gratis konsert med Anne Vada og Frode Fjellheim i Stiklestad kirke.

 06.Nov. Allehelgensgudstjeneste i Vinne kirke.
 16.Nov. Pasienttreff på Sykehuset Levanger.

 07.Des. Adventstund m/noko attåt på Arken Verdaløra. Plakat.

 11.Des. Julekonsert med Vinne musikkorps i Vinne kirke.

 24.Des. Synger julen inn på Verdal bo og helsetun.

  Arrangementer Våren 2016

 13.Jan. Kastet ut Jula på Fossheim i Leksdal

 24.Febr. Pasienttreff Sykehuset

 12.Mars. Kirkekonsert og Rallarfest i Overhalla

  17.Apr. Kor i Verdal på Stiklestad kultursenter kl.18:00

  25.Apr. Sang på Hestad sammen med Sparbu Songlag

  17.Mai. Deltakelse i borgertoget

  25.Mai. Vårkonsert med noko atåt på Arken Verdal kl.19:00

  9-12.Jun. Sangerstevne i Svolær

Arrangementer Høsten 2015

  29-30 aug. Høstoppstart   

  24.okt Sang på div butikksenter i Verdal   

  1.nov Sang på Allehelgens gudstjeneste i Vinne kirke   

40års jubileum   

  14.nov. Konsert på Stiklestad Nasjonale Kulturhus   

  22.nov. Konsert i Stiklestad Kirke   

  28.nov. Bakstsalg på Amfi Verdal   

  5.des. Bakstsalg på Amfi Verdal   

  7.des. Adventstund med noko attåt på Arken Verdal kl.19:00   

  14.des. Julekonsert m/Vinnekorpset Vinne kirke   

 24. des. Sang ved Verdal Bo og Helsetun   


Arrangementer Våren 2015   

  21.mars. Minikonsert Ørens meieri   

  17.mai. Tog   

  20.mai. Vårkonsert i Arken m/kveldsmat og åresalg   

  11-14.juni. Landsfestival for kor i Levanger   Arrangementer  Høsten 2014   

  30-31 aug. Høstoppstart Haugenfjæra Frosta   

  25-26 okt. Kor i Verdal (seminar) Konsert Søndag kl.17:00 Stiklestad kirke   

  02. nov. Alle helgengudstjeneste Vinne kirke   

  29. nov. Salmeboka minutt for minutt kl.23-24:00 Vår frue kirk. Trondheim   

  10. des.  Adventstund med noko attåt  kl. 19:00 Arken Verdal  (Korsang, allsang, åresalg og kveldsmat)   

  14. des. Julekonsert sammen m/Vinne korpset i Vinne kirke    

  24. des. Julesang Verdal Bo og helsetun   


Arrangementer Våren 2014   

  15.mar. Kortreff Lånke   

  17.mai.  Tog  og  Grunnlovsjubileum   

  22.mai Ørmelen skole 40 år   

26.mai Konsert – kafe   

31.mai. Synge i bryllup, Stiklestad   

31.mai-5.juni. Kortur til Croatia   


Arrangementer Høsten 2013   

  24. Des. Julesang på Verdal Bo og Helsetun   

  9. Des. kl.19.00 Adventstund m/noko attåt i Arken Verdal   Plakat   

  8. Des. kl.18.00 Julekonsert med Vinne musikkorps i Vinne kirke   

 3.Nov. Sang på Allehelgen i Vinne kirke   


Arrangementer Våren 2013   

 Swingjazzkonserter m/Bajazz   

Fredag 15.03.13, Steinkjer kirke   

Lørdag 16.03.13, Mære kirke    

Søndag 17.03.13, Stiklestad kirke   

 4.mai  Sang ved Borgelig konfirmasjon   

 17.Mai Tog / Allsang   

 Verdalsoratoriet   

 Juni: Deltakelse ved  Verdal Mannskors 100års-markering  Helg 7/6 – 9/6   


Arrangementer Høsten 2012   

       04.11.12 Allehelgen Vinne kirke     

     24.11.12    Førjulskonsert Stiklestad Hotell kl.17.00    

     25.11.12 Førjulskonsert Stiklestad Kirke kl.19.00    

  09.12.12 Julekonsert med Vinne musikkorps i Vinne Kirke   

  10.12.12 Adventstund m/noko attåt   Arken på Øra   

  24.12.12 Synge julen inn på Verdal bo og helsetun   


Arrangementer Våren 2012   

 08.01.12 Sang under gudstjeneste /dåp i Stiklestad kirke   

 18.03.12 Sang under gudstjeneste i Tennfors Iskapell (Sverige)   

 26.04.12 Kor i Verdal   

 09.05.12 Sang under begravelse til tidligere kormedlem   

 17.05.12 17.mai tog og sang   

 08.06.12 Konsert i Soria Moria-parken   

Arrangementer Høsten 2011   

29.10.11 Korslaget i Meråker   

06.11.11 Allehelgen i Vinne kirke   

03.12.11 Julekonsert på Stiklestad hotell i Biblioteket   

04.12.11 Julekonsert på Verdal kapell   

05.12.11 Adventstund m/noko atåt på Arken kl.19:00   

11.12.11 Julekonsert m/Vinne Musikkorps i Vinne kirke Kl.18:00   

24.12.11 Synger julen inn på Verdal Bo og Helsetun  (hvert år siden de åpnet)   


  Arrangementer Våren 2011    

14.02.11 Årsmøte   

05.03.11 Loppemarked   

03.04.11 Kor i Verdal   

17.05.11 Sang i Moparken og borgertog   

21.05.11 Jubileumskonsert   

16-19.6.11 Korfestival i Tromsø   


Arrangementer Våren 2010   

17.02.10 Allsangkveld m/Verdal Mannskor   

 24.02.10 Sang i begravelse til kormedlem   

 06.03.10 Jubileumsfeiring Sparbu   

 11.04.10 Kor i Verdal   

 10.05.10 Vårstemning   

 17.05.10 Folketoget 17.mai   

 24-27.06.10 Sangerstevne i Brønnøysund   

 * Deltakelse under Olsokkonsert ?   

Arrangementer Høsten 2010   

 07.11.10 Allehelgen kirkesang   

 14.11.10 Sang på Misjonshuset   

 06.12.10 Adventskafe i Arken   

 12.12.10 Førjulskonsert m/Vinne musikkorps   

 24.12.10 Julesang på Verdal Bo og Helsetun